HOMEOPATIJA

Homeopatija je celostni sistem zdravljenja, ki upošteva načelo, da se podobno zdravi s podobnim. Bolnika zdravi celostno z vsemi njegovimi lastnostmi in težavami in učinkovito vzpodbuja lastno zmožnost samoozdravitve. Homeopatsko zdravilo v organizmu okrepi vitalno energijo in ponovno vzpostavi zaradi bolezni porušeno ravnovesje. Tako v telesu sprožimo proces zdravljenja. S homeopatijo lahko uspešno zdravimo akutne in kronične bolezni.
Pred 220 leti je homeopatijo utemeljil in v praksi potrdil nemški zdravnik dr. Samuel Hahnemann (1755 – 1843). Izraz ‘homeopatija’ prihaja iz grških besed ‘homeo‘, kar pomeni ‘podobno/podoben’, in ‘pathos‘, kar pomeni ‘trpljenje’ ali ‘bolezen’. Nanaša se na temeljno načelo homeopatije, da se podobno zdravi s podobnim (‘similia similibus curentur‘). Po tem načelu je mogoče bolezen ozdraviti z zdravilom, ki pri zdravem človeku povzroča podobne simptome in znake, kot jih ima bolnik, ki to zdravilo potrebuje.
Za uspešno zdravljenje je treba izbrati zdravilo, ki se čimbolj ujema z bolnikovimi bolezenskimi simptomi in znaki.

Homeopatsko zdravilo v organizmu ponovno vzpostavi zaradi bolezni porušeno ravnovesje. Tako v telesu sprožimo proces zdravljenja

“Najvišji ideal ozdravitve je hitra, blaga in trajna povrnitev zdravja na najbolj zanesljiv in najmanj škodljiv način.”

Samuel Hahnemann

HOMEOPATSKA NAČELA

Načelo podobnosti

Zdravljenje z zdravilom, ki pri preizkusu na zdravem človeku povzroča podobne simptome, kot jih ima bolnik; znaki bolezni morajo čim bolj ustrezati opisu zdravila.

Načelo individualnosti

Zdravilo se ne izbere na osnovi diagnoze bolezni, temveč se bolnika obravnava celostno; pri tem se upošteva vse pomembne bolnikove simptome (psihične, fizične in splošne); za predpis homeopatskega zdravila so odločilni tako imenovani vpadljivi simptomi, specifični za posameznika, zato v homeopatiji ne izbiramo zdravila za bolezensko stanje, temveč za bolnika – različni bolniki z enako diagnozo lahko tako dobijo povsem različna homeopatska zdravila.

Načelo uporabe potenciranih zdravil

Delovanje homeopatskih zdravil se okrepi s postopnim razredčevanjem in ritmičnim stresanjem.

SVETUJEM V LEKARNI NOVA V ŠEMPETRU PRI GORICI.

Več informacij na spodnji povezavi