Klasična homeopatija

Učne delavnice 2

PROGRAM za leto 2021/2022

Organizator:

STATERA, Urška Hočevar, s.p.

Predavatelji:

Urška Hočevar, mag. farm. (Statera), Lidija Blažič, mag. farm. (lekarna Nova), Indira Zanco, mag. farm. (AdriaPharm), Erik van Woensel – webinar

Uporabljene metode:

interaktivna predavanja, izročki, predstavitev teorije in aplikacija teorije na primere, utrjevanje znanja

}

Trajanje srečanja

4 šolske ure / srečanje

Število srečanj na leto

6

Mesto srečanj

prostori Kemofarmacije, Ljubljana ali preko spletne aplikacije

l

Kotizacija

500 evrov na udeleženca

Prijava na spletni naslov: info@homeo-statera.si ali hocevar.urska@gmail.com

Spletne prijave zbiramo do 15.8.2021 oziroma do zapolnitve skupine.

Program bo objavljen na spletni strani Statera https://www.homeo-statera.si/dogodki/.

Program je posredovan v ocenjevanje Lekarniški zbornici Slovenije za pridobitev licenčnih točk.

1. SREČANJE – 23. SEPTEMBER 2021, 17.00 – 20.00

Teoretični del:

17.00-17.30 – Ponovitev – ravni zdravja, simptomi, možne reakcije na zdravilo – Hočevar

Praktični del:

17.30-18.30 – Primer – menopavzalne težave: določitev ravni zdravja, analiza in prognoza glede na raven zdravja, prisotnost nenavadnih simptomov, določitev simpto-mov, repertorizacija, diferenciacija zdravil, določitev zdravila – Hočevar

18.30-19.30 – MM – Sepia, Lachesis, Glonoinum (Nitroglycerinum), Cimicifuga – Hočevar

19.30-19.45 – MM – diferencialni pregled homeopatskih zdravil za menopavzo – Zanco

19.45-20.00 – Diskusija

2. SREČANJE – 21. OKTOBER 2021, 17.00 – 20.00

Teoretični del:

17.00-17.45 – Možne ovire pri zdravljenju (fizične, emocionalne, mentalne) – Hočevar

Praktični del:

17.45-18.45 – Primer – bolečina v ekstremitetah: določitev ravni zdravja, analiza in prognoza glede na raven zdravja, prisotnost nenavadnih simptomov, določitev simpto-mov, repertorizacija, diferenciacija zdravil, določitev zdravila – Hočevar

18.45-19.30 – MM – Rhus tox, Sulfur, Calcium phosphoricum, Calcium fluoratum, Dulcamara (Solanum dulcamara), Causticum – Hočevar

19.30-19.45 – MM – diferencialni pregled homeopatskih zdravil za bolečine v sklepih in hrbtu – Zanco

19.45-20.00 – Diskusija

3. SREČANJE – 25. NOVEMBER 2021, 17.00 – 20.00

Teoretični del:

17.00-17.15 – Ponovitev možnih ovir pri zdravljenju – Hočevar

17.15-18.00 – Teorija pojava akutne bolezni po homeopatskem zdravilu glede na raven zdravja – Hočevar

Praktični del:

18.00-19.00 – Primer – emocionalni stres: določitev ravni zdravja, analiza in prognoza glede na raven zdravja, prisotnost nenavadnih simptomov, določitev simptomov, re-pertorizacija, diferenciacija zdravil, določitev zdravila – Hočevar

19.00-19.30 – MM – Arsenicum album, Sepia, Acidum phosphoricum, Aconitum, Ignatia (Strychnos ignatii), Argentum nitricum – Hočevar

19.30-19.45 – MM – diferencialni pregled homeopatskih zdravil za tremo, paniko, žalost in skrbi – Zanco

19.45-20.00 – Diskusija

4. SREČANJE – 13. JANUAR 2021, 17.00 – 20.00

Teoretični del:

17.00-17.15 – Ponovitev teorije pojava akutne bolezni po homeopatskem zdravilu – Hočevar

17.15-17.45 – Pregled miazem – Hočevar

17.45-18.15 – Pregled najpogosteje uporabljenih homeopatskih zdravil pri otrocih – Blažič

Praktični del:

18.15-19.00 – Primer – enureza: določitev ravni zdravja, analiza in prognoza glede na raven zdravja, prisotnost nenavadnih simptomov, določitev simptomov, repertorizaci-ja, diferenciacija zdravil, določitev zdravila – Hočevar

19.00-19.30 – MM – Causticum, Pulsatilla, Sepia, Hyosciamus, Acidum phos. – Hočevar

19.30-19.45 – MM – diferencialni pregled homeopatskih zdravil za infekcije urinarnega trakta – Zanco

19.45-20.00 – Diskusija

5. SREČANJE – 17. FEBRUAR 2022, 17.00 – 20.00

Teoretični del:

17.00-17.15 – Ponovitev miazem – Hočevar

17.15-17.45 – Zgradba repertorijev – Hočevar

Praktični del:

17.45-18.45 – Primer – prebavne težave: določitev ravni zdravja, analiza in prognoza glede na raven zdravja, prisotnost nenavadnih simptomov, določitev simptomov, reper-torizacija, diferenciacija zdravil, določitev zdravila – Hočevar

18.45-19.30 – MM – Nux vomica (Strychnos nux-vom.), Lycopodium, Phosphor, Ipecachuana (Psychotria ipeca.), Antimonium crudum (Stibium sulfuratum nigrum), Ferrum phos, Veratrum album – Hočevar

19.30-19.45 – MM – diferencialni pregled homeopatskih zdravil za prebavne težave – Zanco

19.45-20.00 – Diskusija

6. SREČANJE – 17. MAREC 2022, 17.00 – 20.00

Teoretični del:

17.00-20.00 – Webinar – predavatelj Erik van Woensel – obravnava akutnih stanj v
homeopatiji (jezik angleščina) – aktivno sodelovanje udeležencev

 

Erik van Woensel has been studying homeopathy since 1977. He is the author of Characteristics and Peculiari-ties. A Compiled Materia Medica – Radar Keynotes 4, of the series Classical Homeopathy – Evidence Based Medicine and of the book Case Analysis in Homeopathy.

Prijava na izobraževanje

Zavezanec za DDV

Varstvo osebnih podatkov